Doelstelling

Het doel van de inkoopsamenwerking is samen te vatten in vier kernpunten:

  1. kwaliteit verbeteren;
  2. kwetsbaarheid verminderen;
  3. kostenefficiëntie realiseren;
  4. rechtmatigheid borgen.

We maken de inkooptrajecten voor de gemeenten én marktpartijen zo gemakkelijk, overzichtelijk, transparant en efficiënt mogelijk.

Cookie-instellingen