Update GIBIT - voorwaarden

Inkoopkracht ZHW 24-05-2023 366 keer bekeken

De GIBIT-voorwaarden zijn bij de tijd gebracht. Hiervoor is samengewerkt met de gemeenten, juridisch adviesburo Dirkzwager en het leveranciersoverleg GIBIT.  

Het GIBIT team heeft op onderstaande onderdelen een aanpassing gedaan: 
- dienstverlening op afstand;
- betaling/facturatie/indexering;
- risicobeheersing;
- ethiek en grondrechten;
- aansprakelijkheid;
- Enkele onderdelen verhelderd en geharmoniseerd naar de ARBIT.

Tip: Maak eerste globaal kennis van de GIBIT toolbox. Kijk bijvoorbeeld naar de voorwaarden, kwaliteitsnormen, downloads en wellicht op het forum.vng.nl groep GIBIT.

Voor de update van de voorwaarden kun je kijken naar de volgende stukken:

  1. Gibit 2022 werkversie 2023 (MS Word), dit is de nieuwe versie van de voorwaarden.
  2. Compare GIBIT 2020 met 2023 (PDF), waarin u de wijzigingen ziet t.o.v. de versie 2020.
  3. Toelichting op de wijzigingen op de GIBIT (MS Word), per artikel wordt elke wijziging toegelicht.
  4. Toelichting op de wijzigingen op de GIBIT 2020-2023 (PDF), bestuurlijk in 8 punten.

Onderzoek
Omdat het laatste productonderzoek dateert uit 2019 wil de VNG van de gelegenheid gebruik maken om de evaluatie op de GIBIT als geheel, de aangepaste voorwaarden 2023 (consultatie) en het gebruikers-product in één keer te onderzoeken. 

Hiervoor wil de VNG de gemeenten en leveranciers vragen het onderzoek formulier te gebruiken voor 31 mei.

De GIBIT (Toolbox) en update van de voorwaarden wordt toegelicht in een Webinar. Je kunt hieraan deelnemen op:

  • 22 mei van 16.00-17.00 uur of
  • 23 mei van 15.30-16.30 uur of
  • 24 mei van 08.30-09.30 uur of
  • 30 mei van 09.00-10.00 uur 

Inschrijven op de webinars kan via deze link. 

 

Cookie-instellingen